Zadzwoń dziś +48 723 333 633

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Pon-Piąt: 8:00 – 16:00   
Sob-Nied: Zamknięte

Lokalizacja

ul. Lucerny 80 IV B

04-687 Warszawa

FAQ

Ile kosztuje terapia?

Usługi VetRegen rozliczane są indywidualnie. Usługa obejmuje pobranie tkanki, przetwarzanie próbki, oczyszczanie komórek, obróbkę komórek macierzystych, wysłanie lub zbankowanie dodatkowych porcji (jeżeli ilość komórek wyizolowanych na to pozwoli).

Ile dawek jest wymagane do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego?

W terapii urazów ścięgien i więzadeł zazwyczaj wystarczające jest podanie pojedynczej dawki komórek macierzystych, na którą składa się ok. 3,5 miliona komórek. Ze względu na przewlekły charakter niektórych chorób o podłożu zwyrodnieniowym dodatkowe dawki mogą być wymagane w różnych odstępach czasu w zależności od nasilenia choroby oraz ogólnej kondycji zwierzęcia.

Jakie komórki są stosowane w VetRegen?

Komórki wykorzystywane przez VetRegen to komórki pochodzące z własnej tkanki tłuszczowej zwierzęcia lub komórek pochodzących z jego tkanki pępowinowej. Zaleca się uprzednie zbankowanie komórek macierzystych (zarówno pochodzenie tłuszczowego jaki pępowinowego), w celu jak najszybszej reakcji i możliwości zastosowania ich w urazach.

W jakim czasie możliwe jest zastosowanie komórek macierzystych?

W zależności od możliwości transportowych materiał biologiczny powinien być podany w czasie od 24 od 72 godzin po urazie. W związku z przeciwzapalną funkcją komórek macierzystych wskazane jest jak najszybsze podanie komórek pacjentowi. Stąd zalecane jest wcześniejsze bankowanie materiału biologicznego dla przyspieszenie procesu terapeutycznego.

Jakie są aktualne zastosowania terapii komórkami macierzystymi w weterynarii?

Ze względu na wszechstronność i wielofunkcyjność komórek macierzystych mogą mieć ona zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach medycyny. Obecnie są wykorzystywane w leczeniu: urazów ścięgien i więzadeł koni, chorobach zwyrodnieniowych stawów; osteochondrozie (OCD), sub-chrzęstnych torbielach kostnych, urazach łąkotki oraz złamaniach. W przypadku małych zwierząt, najczęstsze zastosowanie dotyczy leczenia zapalenia kości i stawów oraz urazów i zwyrodnień ortopedycznych.

W jaki sposób prowadzona jest kontrola jakości usług?

Informacje dot. procedur kontroli jakości znajdują się w zakładce: Kontrola jakości

Dlaczego korzystamy z komórek tłuszczowych?

Światowe publikacje wskazują, iż stężenie mezenchymalnych komórek macierzystych (czyli posiadających zdolność różnicowania się w dowolne tkanki) w tłuszczu jest od 100 do 500 razy większe niż w szpiku kostnym. Zaletą korzystania z tłuszczowych komórek macierzystych jest to, że nie jest konieczna dodatkowa ich hodowla co skraca czas rozpoczęcia terapii z kilku tygodni do kilkudziesięciu godzin. W rezultacie terapia ta może rozpocząć się w krytycznym momencie dla podjęcia leczenia ostrych urazów czyli przed powstaniem wewnętrznego bliznowacenia i utraty elastyczności tkanki.

Dlaczego korzystamy z komórek pępowinowych?

Badania naukowe dowodzą, że tkanka pępowinowa (nie krew pępowinowa) zawiera bardzo duże ilości mezenchymalnych komórek macierzystych posiadających maksymalną, najwyższa w całym cyklu życia zwierzęcia zdolność różnicowania się a ich pobranie jest zupełnie bezinwazyjne. Dodatkowo poprzez ich długoletnie bankowanie i hodowlę można zabezpieczyć zwierzę na całe życie, wielokrotnie stosując terapię w różnych stanach urazowo-chorobowych. Zbankowane komórki macierzyste z pępowiny są dostępne nie tylko w dużych ilościach ale także mogą być dostarczone pacjentowi bez zbędnej zwłoki po urazie.

Czy terapia regeneracyjna jest bezpieczna?

Tak. Ponieważ komórki macierzyste pochodzą a następnie są podawane z powrotem temu samego zwierzęciu, tak więc praktycznie nie ma ryzyka odrzucenia lub alergii. Ryzyko zastosowania terapii jest związane z koniecznością narkozy u starszych zwierząt z problemami kardiologicznymi. Ponieważ materiał biologiczny pobierany jest przez wykwalifikowanych w tym zakresie weterynarzy, lekarz ocenia stan zwierzęcia i ewentualne ryzyko przeprowadzenia zabiegu pobrania tkanki tłuszczowej. Tak więc sama terapia regeneracyjna jest bezpieczna. Komórki przetwarzane są w warunkach aseptycznych a do zawiesiny komórek wstrzykiwanych dodawane są w niewielkich ilościach antybiotyki, dla zabezpieczenie czystości podawania komórek.

Jak szybko działa terapia komórkowa?

Poprawa kliniczna jest zwykle postrzegana bardzo szybko, często w ciągu kilku dni do kilku tygodni po rozpoczęciu terapii regeneracyjnej komórkami macierzystymi. Ważnym elementem wspomagającym powrót do pierwotnej formy zwierzęcia jest właściwy program rehabilitacji, który w sposób zrównoważony i dostosowany do możliwości młodego organu przywraca jego optymalną funkcję.

Czy w każdym wieku terapia komórkami macierzystymi jest możliwa?

Wiek zwierzęcia nie jest czynnikiem determinującym zastosowanie terapii komórkami macierzystymi. Duża część zwierząt leczonych cierpi na choroby starości, czy choroby zwyrodnieniowe stawów, dlatego też weterynarz wykonuje ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta w celu określenia czy może być on poddany zabiegowi pobrania tkanki tłuszczonej pod narkozą. W dostępnych danych wynika, że ponad połowa psów leczonych komórkami macierzystymi ma ponad 8 lat.

Czy terapia może być zastosowana w przewlekłych i wcześniej leczonych urazach?

Terapia komórkami macierzystymi może być stosowana zarówno w leczeniu nowych jaki i wcześniejszych urazów. Chociaż wczesne leczenie jest optymalne dla terapii regeneracyjnych, starsze urazy mogą także ulec poprawie. Decyzja dotycząca leczeni wcześniejszych urazów powinna zapadać po konsultacjach z lekarzem weterynarii, który pomoże określić spodziewaną odpowiedź organizmu na leczenie.

Jak wygląda procedura zastosowanie terapii regeneracyjnej?

Lekarz weterynarii pobiera niewielką ilość tłuszczu od zwierzęcia w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Tłuszcz dostarczany jest do laboratorium VetRegen w celu przetwarzania tkanki tłuszczowej, a następnie izolacji i koncentracji komórek macierzystych. Komórki te są w zależności od potrzeb bankowane lub wysyłane do lekarza w celu ich podania w miejscu urazu lub dożylnie. W przypadku komórek tkanki (nie krwi) pępowinowej, osoba przeszkolona pobiera fragment sznura pępowinowego zaraz po zakończeniu porodu i przesyła go do laboratoriom w celu przetworzenie, izolacji, koncentracji i zbankowania. Tak zbankowane w ciekłam azocie komórki macierzyste są zamrożone do momenty zgłoszenia potrzeby ich użycie przez lekarza weterynarii. W warunkach ultra niskiego mrożenia komórki te można przechowywać kilkadziesiąt lat, bez utraty ich funkcjonalności.

Jak wygląda rehabilitacja po terapii regeneracyjnej?

W celu zapewnienia jak wyższej skuteczności w powrocie konia do formy, VetRegen posiada w swoim zespole rehabilitanta koni sportowych i wyścigowych przeszkolonego w rehabilitacji pourazowej leczonej za pomocą komórek macierzystych. Rehabilitant układa indywidualny program ćwiczeń dla konia bazując na swoim długoletnim doświadczaniu oraz wiedzy z dziedziny terapii regeneracyjnej we współpracy z trenerem, lekarzem oraz właścicielem zwierzęcia. Program obejmuje także, okresową ocenę postępów konia oraz przygotowanie optymalnej diety.

Czy możliwe jest wielokrotne podanie komórek macierzystych?

Tak. Ponowne podanie komórek macierzystych jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez VetRegen odpowiedniej ilości zbankowanego materiału. Podstawowa dawka ok. 3,5 milion komórek macierzystych, jest zazwyczaj wystarczająca do skutecznej regeneracji tkanki, nie mniej jednak w przypadku powolnej reakcji organizmu zabieg ten może być powtórzony bez szkody dla zwierzęcia. Ponadto terapia regeneracyjna może być stosowana w przypadku każdego nowego urazu lub stanu zapalnego lub zwyrodnieniowego.